AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A honlapunkon megjelölt szakterületeken, on-line módon, ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére van lehetőség.

A szolgáltatás igénybevétele díjmentes.
Feltett kérdésére választ 8 munkanapon belül e-mailben kap, így amennyiben Önt határidő köti, kérem, hogy ne ezt a szolgáltatást válassza.

Kérdezek
Dr. Mogyorósi István
ügyvéd

 

Adatkezelési nyiltkozat

A Honlap ingyenesen és regisztráció nélkül látogatható.

Az online jogi tanácsadás igénybevételéhez azonban név, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges, amely adatokat az Ön hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeljük, és kizárólag az Önnel, mint tanácsot kérővel az adott jogi tanácsadással összefüggő kapcsolattartás céljából használjuk fel.

Az Ön által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását a drmogyorosi.ugyved@t-online.hu e-mail címre küldött üzenetben bármikor, ingyenesen jogosult visszavonni.

Gondoskodunk az Ön által megadott személyes adatok biztonságáról, így megtesszük mindazokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják az Ön adatainak védelmét az illetéktelen hozzáféréstől, jogosulatlan felhasználástól, illetve megváltoztatástól.

A drmogyorosi.ugyved@t-online.hu e-mail címre küldött üzenetében bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá bármikor kérheti adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A Honlap használata során nem rögzítjük a felhasználó IP-címét és nem naplózzuk a Honlap megtekintésének időpontját.

Személyes adatainak kezelésével összefüggésben a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.