AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A honlapunkon megjelölt szakterületeken, on-line módon, ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére van lehetőség.

A szolgáltatás igénybevétele díjmentes.
Feltett kérdésére választ 8 munkanapon belül e-mailben kap, így amennyiben Önt határidő köti, kérem, hogy ne ezt a szolgáltatást válassza.

Kérdezek
Dr. Mogyorósi István
ügyvéd

 

Kedvező változás a 2015 január 1-ét követően kötött adásvételi szerződéseknél

Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII törvény ( Itv) január 1-én hatályba lépő módosítása alapján ugyanis az Itv. lehetővé teszi legfeljebb 12 havi pótlékmentes illetékfizetési halasztás kezdeményezését magánszemély lakásvásárlása esetén, amennyiben a vevő úgy nyilatkozik hogy másik lakását egy éven belül eladja.

Ennek megfelelően azok a Vevők, akiknek másik lakásuk eladásánál korábban sikerül lakást vásárolniuk  csak az eladni kívánt lakás értékesítését követően kell megfizetniük a visszterhes vagyonátruházási illetéket, melynek az alapja továbbra is a két lakás forgalmi értékének különbözete.

Fontos szabály, hogy amennyiben a Vevő a nyilatkozata ellenére mégsem adja el a másik lakását egy éven belül , úgy a vásárolt lakás értéke alapján kiszabott teljes illetéket a jegybanki alapkamat késtzeresének megfelelő késedelmi kamattal terhelten köteles megfizetni.

A határidők számításánál továbbra is az adásvételi szerződés földhivatlba történő benyújtásának az időpontja a mérvadó.