AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A honlapunkon megjelölt szakterületeken, on-line módon, ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére van lehetőség.

A szolgáltatás igénybevétele díjmentes.
Feltett kérdésére választ 8 munkanapon belül e-mailben kap, így amennyiben Önt határidő köti, kérem, hogy ne ezt a szolgáltatást válassza.

Kérdezek
Dr. Mogyorósi István
ügyvéd

 

Hírek, információk

Öröklési jog az új Polgári Törvénykönyvben

Az új Polgári Törvénykönyvben alapvető koncepcióváltás következik be az öröklési jog területén, a hatályos szabályozással ellentétben a végrendeleti öröklés kerül előtérbe

tovább >>

Céges kötelezettségeink az új Ptk. hatálybalépésével összefüggésben

Az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 2014. március 15-én lép hatályba. Az Országgyűlés 2013. október 28-án fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényt, amely többek között a gazdasági társaságok vonatkozásában is fontos rendelkezéseket tartalmaz ( Amint azt korábban jeleztük 2014 március 15-ét követően nem lesz önálló társasági törvény ( „Gt”) , mert a gazdasági társaságokra irányadó jogszabályokat az új PTK egy önálló fejezete tárgyalja.)

tovább >>

Az Új Polgári Törvénykönyv 2.

Összehasonlítva a hatályos Polgári Törvénykönyv és a 2014. március 15-én életbe lépő új Ptk. tartalmát megállapítható, hogy az új Ptk. lényegében változatlan formában megőrzi a még hatályos törvénykönyv rendelkezéseinek hozzávetőlegesen felét, ugyanakkor számos rendelkezést szabályoz újra teljesen más tartalommal.

tovább >>

Felmondás elektronikus úton

Talán még nem ment át a köztudatba a több, mint egy éve hatályban lévő Új Munka Törvénykönyvének egyik újítása, mely szerint írásbelinek minősülnek az elektronikus úton tett nyilatkozatok. A törvény nem sorolja fel taxatíve, hogy milyen elektronikus dokumentum elégíti ki az írásbeliség követelményeit, ehelyett egy hármas feltételrendszert határoz meg, eszerint

tovább >>

Újabb változások a Munka Törvénykönyvében 2013. augusztus 1-től

Bár még javában tart az Új Munka Törvénykönyvének ( 2012.évi I. törvény) gyakorlatba történő átültetése a jogalkalmazóknál, -és igen gyakori, hogy a korábban gyakran alkalmazott és „bevált” formulák helyett teljesen eltérő módon és tartalommal kell megtenni a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket, hogy az megfeleljen az új jogszabályoknak – de egy újabb „salátatörvény”, a 2013.évi CIII.törvény  módosítja az Új Munka Törvénykönyvének néhány fontos rendelkezését.

tovább >>
1 2 3