AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A honlapunkon megjelölt szakterületeken, on-line módon, ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére van lehetőség.

A szolgáltatás igénybevétele díjmentes.
Feltett kérdésére választ 8 munkanapon belül e-mailben kap, így amennyiben Önt határidő köti, kérem, hogy ne ezt a szolgáltatást válassza.

Kérdezek
Dr. Mogyorósi István
ügyvéd

 

Újabb változások a Munka Törvénykönyvében 2013. augusztus 1-től

Bár még javában tart az Új Munka Törvénykönyvének ( 2012.évi I. törvény) gyakorlatba történő átültetése a jogalkalmazóknál, -és igen gyakori, hogy a korábban gyakran alkalmazott és „bevált” formulák helyett teljesen eltérő módon és tartalommal kell megtenni a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket, hogy az megfeleljen az új jogszabályoknak – de egy újabb „salátatörvény”, a 2013.évi CIII.törvény  módosítja az Új Munka Törvénykönyvének néhány fontos rendelkezését.

1.)  Eszerint módosul az Mt. 36. (2) bekezdése, amely a felszámolási eljárás alatt álló munkáltató személyében bekövetkező változás szabályait állapítja meg. Arra tekintettel, hogy akár felszámolási eljárásban is sor kerülhet a felszámolás alatt álló munkáltató gazdasági egységének jogügyleten alapuló átszállására és ezáltal a munkáltató személyében bekövetkező változásra, a jogszabály 2013. augusztus 1-től előírja az átvevő munkáltatónak a munkavállalók felé fennálló tájékoztatási kötelezettségét. E szerint, az átadó vagy - a munkáltatók megállapodása alapján - az átvevő munkáltató legkésőbb az átszállást megelőzően tizenöt nappal köteles az érintett munkavállalókat írásban tájékoztatni az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,az átszállás okáról,a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről.

2.) Változások a munkaidő szabályaiban: Kiegészült a munkáltató felmondási jogát korlátozó  Mt. 66. § (3) bekezdése is.  Ennek megértéséhez fel kell idézni  az  Új Munka Törvénykönyévek azon rendelkezését, amely lehetővé teszi a teljes napi munkaidő felemelését a felek megállapodása alapján legfeljebb napi tizenkét órára ha a munkavállaló a) készenléti jellegű munkakört lát el, b) vagy a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója.

Ebben az esetben  a munkáltató és a munkavállaló újabb írásbeli megállapodása alapján - a munkavállaló beosztás szerinti
-napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra,
-heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra
lehet.

A megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidő-keret elrendelése esetén a munkaidő-keret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja. Fontos változás, hogy kizárólag ez utóbbi megállapodás munkavállaló általi felmondása nem szolgálhat a munkáltató felmondásának indokául.

3.) Elszámolás hó közi munkaviszony-megszűnés esetén:  módosult a  munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnésére vonatkozó rendelkezés is, amelyeket munkaidőkeret hiányában is alkalmazni kell, ha a munkaviszony hónap közben szűnik meg. Ekkor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend, a napi munkaidő és a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni.

4.) Megváltozott a kötetlen munkarend fogalma is: Ezentúl nem elég legalább a napi munkaidő fele feletti munkaidő-beosztás jogának a munkavállaló részére történő átengedése, mert a munkáltatónak a teljes munkaidő beosztásának jogát írásban szükséges átengedni a munkavállaló részére.