IT szerződések

 • Egyedi fejlesztésű szoftverekkel kapcsolatos jogi feladatok ellátása a jogviták megelőzése érdekében, illetőleg a felmerült jogviták üzleti szempontú kezelése a peres eljárások elkerülése érdekében, megrendelői és fejlesztői oldalon egyaránt.
 • Applikációk fejlesztésével kapcsolatos jogi feladatok -fejlesztés, értékesítés, licencelés, az applikációk által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges teljeskörű szerződésállomány kidolgozása.
 • Vállalkozások informatikai rendszerének beszerzésével kapcsolatos szerződések
 • Irodánk tapasztalt közbeszerzési szakértőknek nyújt jogi támogatást informatikai rendszerek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásokban, annak érdekében, hogy informatikai jogi tárgyú kérdésekben is hatékonyan képviselve legyenek az ajánlattevők.
 • informatikai rendszerek adásvételi, szállítási szerződései
 • informatikai rendszerek tesztelésével, telepítésével kapcsolatos szerződések
 • Komplex informatikai rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének szerződései (ÁSZF-ek és egyedi szerződések
 • szoftverjogi, szerzői jogi kérdések IT rendszerek beszerzése, fejlesztése esetén, különös tekintettel a forráskód jogi sorsára
 • Informatikai szolgáltatások szerződései, beleértve a Cloud alapú IT szolgáltatások szerződéseit
 • Bizalmas információk, üzleti titok kezelése az IT szerződések esetén
 • szoftverjogi kérdések az IT szolgáltatásoknál (szerzői jogok, vagyoni jogok, felhasználási szerződés, licenszerződés, licencdíj)
 • szerverbérlet,-szerverhoszting szerződések
 • domain regisztrációjához és fenntartásához szükséges szerződések

 

Elektronikus kereskedelem

 • Internetes szolgáltatások szerződéses környezetének kialakítása,
 • internetes szolgáltatások, webshopok, webáruházak általános szerződési feltételeinek elkészítése
 • Internetes szolgáltatások, webshopok, webáruházak üzletszabályzatainak elkészítése
 • Internetes szolgáltatások, webshopok, webáruházak adatvédelmi szabályzatainak elkészítése
 • Elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos portálok, webáruházak jogi megfeleltetése
 • Elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos portálok tájékoztatási kötelezettsége
 • Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos portálok általános szerződési feltételeinek jogszabályi megfeleltetése
 • Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos portálok adatvédelmi, adatkezelési kérdései
 • Fogyasztóvédelmi tanácsadás

 

Szoftverfejlesztési szerződések

 • szoftverfejlesztési keret-megállapodások, rendszerfejlesztési szerződések
 • egyedi szoftverfejlesztési szerződés a forráskód átadásának, letétbehelyezésének, felhasználásának jellemző módjaival)
 • a forráskóddal összefüggő kérdések a szoftverfejlesztési szerződéseknél és általában az IT szerződéseknél
 • dobozos szoftverek szerzői jogi kérdései, a paraméterezés jogi kérdései
 • szofvter update, upgrade
 • nyílt forráskódú ( Open Source) szoftverlicencek ( GNU, GPL LGPL, MPL, LINUX) felhasználásának jogi kérdései
 • applikációk fejlesztésével összefüggésben teljeskörű jogi támogatás
 • titoktartás és versenytilalom a szoftverfejlesztési szerződésben
 • Szoftver felhasználási szerződések
 • szoftverlicenc szerződések
 • szoftver adásvételi szerződések

 

Adatvédelem

 • adatvédelmi tanácsadás
 • személyes adatok védelmének kérdései
 • adatvédelmi rendelkezések megszegésének következményei és az azzal összefüggő jogérvényesítési lehetőségek.
 • adatvédelem, adatkezelés jogi kérdései gazdasági társaságoknál , munkaügyi adatkezelések
 • adatvédelemhez kapcsolódó személyiségi jogok megsértése, a jogérvényesítés eszközei és a jogkövetkezmények, képviselet ellátása az illetékes hatóságok előtt
 • elektronikus kereskedelemmel, webáruházakkal, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi kérdések
 • honlapok adatvédelmi tájékoztatója
 • adatvédelmi szabályzatok készítése
 • adatbázisok jogi védelme, képviselet adatbázisokkal összefüggő jogvitákban
 • marketing célú adatbázisok jogi kérdései      

 

Távközlési jog

 • Teljeskörű jogi tanácsadás távközlési szolgáltatók részére
 • Távközlési szolgáltatók teljes szerződésállományának elkészítése
 • Távközlési ÁSZF-ek és egyedi előfizetői szerződések elkészítése, a módosítások NMHH részére történő bejelentéséhez a teljes dokumentáció előkészítése
 • Képviselet NMHH és más szakhatóságok előtti eljárásban
 • Számhordozási megállapodások elkészítése
 • Call center vállalkozások teljes szerződésállományának elkészítése

 

Referenciáink | Informatikai jog

Tartós megbízás keretében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. (Eht.) hatálya alá tartozó szolgáltató teljes szerződésállományának elkészítése, és folyamatos fejlesztése, ennek keretében:

 • Alkalmazás-szolgáltatások (Software as a Service) igénybevételére vonatkozó szerződések
 • Szoftverfejlesztési keret-megállapodások, szoftverlicenc, végfelhasználói terméktámogatási szerződés (support)
 • Cloud alapú szolgáltatásokat nyújtó informatikai vállalkozások teljes szerződésállományának kidolgozása
 • Vállalatirányítási rendszerek bevezetéséhez szükséges jogi támogatás biztosítása -megrendelői fejlesztői oldalon egyaránt- dobozos és egyedi fejlesztésű szoftverek esetén.
 • IT szerződésekkel, IT szolgáltatásokkal, szoftverfejlesztéssel és az ahhoz kapcsolódó szerzői jogokkal összefüggő jogviták esetén hatékony jogi képviselet ellátása
 • Applikációk fejlesztésével és üzemeltetésével összefüggő teljeskörű jogi támogatása
 • Hálózati szerződések
 • Eht. hatálya alá eső vállalkozások képviselete az NMHH és más hatóságok előtt
 • Elektronikus kereskedelemmel összefüggő szerződések, jogi tanácsadás és képviselet
 • Hirdetési portálok általános szerződési feltételeinek elkészítése
 • Tárhelyszolgáltatók és portál-üzemeltetők működésével összefüggő szerződések
 • Adatkezelési, adatbiztonsági szerződések
 • Webáruházak, hirdetési portálok működtetésével összefüggő jogi feladatok ellátása