Polgári jogi szerződések

  • Lakóparkok létesítésével összefüggő teljeskörű szerződésállomány
  • Adásvételi szerződések
  • Ajándékozás szerződések
  • Bérleti szerződés
  • Használati megállapodások
  • Vállalkozási, megbízási szerződések
  • Kereskedelmi szerződések
  • Tartási, életjáradéki szerződések
  • Öröklési szerződések, végrendeletek, végintézkedések